Software Engineering Manager w Itechnica i Netacea. Założyciel 📈 sentimatic.io. Piszę o programowaniu, produktach i startupach.